Welkom in de wereld van wavemakers!

De wereld verbeteren door dingen tien (of meer!) sneller, beter en goedkoper te doen. De strijd aanbinden met gevestigde machten en baanbrekende vernieuwingen realiseren. Bestaande vanzelfsprekendheden en  zekerheden met achteloos gemak opzij schuiven en vervangen door een eigen logica en zelfgekozen regels. De wereld keer op keer een stap voor zijn: welkom in de wereld van wavemakers!

Meesters in deinend leiderschap

Wavemakers kijken anders, voelen andere en doen anders dan anderen. Ze zien mogelijkheden waar de meesten blind voor zijn. Ze denken van nieuwe oplossingen in plaats dat ze problemen proberen te fixen. Ze richten zich op zelfgekozen ambities. Niet omdat het moet of iemand hen daartoe dwingt, maar omdat ze het willen. Ze zijn gedreven en laten verbluffende prestaties zien. Maar vooral ook: ze ontlenen hun snelheid en successen aan de netwerken waar ze deel van uitmaken. Wavemakers gedijen niet alleen in woelige wereld, ze zijn ook in staat om zelf golven te maken. Wavemakers zijn meesters in deinend leiderschap.

Gangbare verklaringen voor hun succes

Gevraagd naar de achtergronden van hun succes lezen en horen wij doorgaans twee typen verklaringen. Het eerste type verklaringen legt het accent met name op de exponentiële groei van nieuwe technologieën. Het succes van wavemakers zou vooral  gebaseerd zijn op hun superieure vermogens om de nieuwe technologie naar de hand te zetten. Het tweede type verklaringen legt het accent op vernieuwende strategieën,  business modellen en innovatieprocessen. Wavemakers zouden zich kenmerken door superieure inzichten en vaardigheden op het gebied van strategieformulering, het vertalen van zo’n strategie in een aantrekkelijk verdienmodel en in een aantal processtappen waarmee vernieuwingen in hoog tempo marktrijp worden gemaakt.  

Onze insteek: gedrag en leiderschap

In ons boek over wavemakers kiezen we voor een andere insteek en richten we ons met name op de vijf kenmerken van het (leiderschap)gedrag van wavemakers:

  • Wavemakers starten vanuit positieve energie  
  • Wavemakers zien de wereld op een eigenzinnige wijze
  • Wavemakers kiezen voor hoge ambities én concrete prestaties
  • Wavemakers laten een ongekende drive zien
  • Wavemakers zijn hot spots van samenwerking

De onderbouwing

Het boek is onderdeel van een jarenlang onderzoeksproject waaraan de drie auteurs hebben deelgenomen. Het boek is dan ook gebaseerd op boekenkasten vol wijsheid, archiefkasten vol onderzoeksresultaten en vooral ook vele duizenden minuten eigen gemaakt filmmateriaal. De afgelopen jaren hebben we met tal van wavemakers in Nederland en het buitenland gesproken over hun leiderschap, de manier waarop ze zich gedragen en hun gedrag op anderen weten over te brengen. De meeste van die gesprekken hebben we op video gezet.  

Het onderzoek heeft geresulteerd in een aantal cases waarvan wij er een aantal de komende maanden op deze site zullen publiceren.  De video van het interview met Dirk Ahlborn van Hyperloop staat al online.

 

Samen golven maken?

Heb je goede tips en suggesties? Wil je actief bijdragen aan de realisatie van het boek? Heb je gave ideeën waarmee we samen aan de weg kunnen timmeren? We horen het graag. We schrijven niet alleen over wavemakers, we geloven ook in de kracht van samen golven maken.

De eerste Wavemakers-publicatie, het boekje Musk Mania, de 5 waanzinnige succesprincipes van Elon Musk, verscheen in de zomer van 2016 en was een van de bestsellers van vorige zomer.